Gegevens over de Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling

i.v.m. de nieuwe wettelijke voorwaarden gesteld aan ANBI’s per 1 januari 2014

Naam:

Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling (ANBI v/a de oprichting 7.7.2011)

Kamer v. Koophandel:

53164032

ANBI fiscaalnummer:

8507.75.255

contactgegevens:

Adres: Koninginneweg 109, 2012 GM Haarlem
E-mail: info@wiekroling.nl

Bestuursamenstelling:

M. Don – voorzitter
M.A.C Hartman-Vrolijk – secretaris/penningmeester
Prof. Dr. Ir. A. van Timmeren, lid van het bestuur

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het herbouwen, beheren, in stand houden, exposeren en exploiteren van het door architect Wiek Röling ontworpen drijvend paviljoen voor de internationale beeldententoonstelling ‘Sonsbeek 86’.

Om dit doel te bereiken zal de Stichting zich bezig houden met:

Beleidsplan voor de komende jaren

Pas als bovenstaande zaken geregeld zijn heeft het zin

Daartoe intussen wel doorgaan met het

Pas als het benodigde bedrag voor de herbouw bijeen is gebracht wordt door de Stichting i.o.m. de adopterende instelling een aannemer aangezocht om de herbouw ter hand te nemen.

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt met deskundige adviseurs en vrijwilligers.
Het bestuur is onbezoldigd en de adviseurs en vrijwilligers ook. Er wordt geen vacatiegeld betaald. Onkosten gemaakt voor de Stichting van bestuursleden, adviseurs en/of vrijwilligers kunnen bij de Stichting worden gedeclareerd. Worden onkosten t.g.v. werkzaamheden voor de Stichting uit eigen zak betaald, dan worden ze door het bestuur als persoonlijke gift aan de Stichting beschouwd en zijn ze als zodanig op te geven bij de inkomstenbelasting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Jaarverslagen 2011, 2012 en 2013.

Financiële verantwoording

Zie financiële verslagen 2011, 2012, en 2013.