Herbouw paviljoen Sonsbeek

Wiek Röling was voor zijn dood reeds bezig om zijn drijvend paviljoen voor de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek (19)86 in Arnhem op een geschikte plaats te laten herbouwen.

Nu na zijn dood zal de Stichting ‘Beeldenpaviljoen Wiek Röling’ deze taak overnemen. De Stichting wordt vanwege de waarde van dit werk ondersteund door vele collega-architecten.

Wie wil meewerken om de herbouw te realiseren kan een bijdrage storten op rekening nr. NL88  INGB  0005  9354  18 ten name van ‘Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling’ te Haarlem. De Stichting heeft ANBI status (sinds oprichtingsdatum, 7 juli 2011).

Meer over de ANBI status in de nieuwsbrief die u vindt onder het hoofdje INFO.