Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2016

Balans per 31.12.2016

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 38.544  
Bankrekening € 99        
Spaarrekening € 38.445
       
TOTAAL ACTIVA   € 38.544
TOTAAL PASSIVA   € 38.544

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 414   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 570
Donaties en giften € 10.000   Onderzoek materiaal etc.
  € 10.414   Kantoorkosten € 83
      Representatie € 113
      Reiskosten (o.v.) € 148
      Internet / telefoon € 80
      Octatube 1e fase pre-engineering € 21.175
      Bankkosten € 125
      Onkosten samen € 22.340
 
Saldo€ – 11.926