Nieuwsbrief 6.2.2012

6 februari 2012

ANBI status verleend

Eind december 2011 kwam het schriftelijk bericht van de belastingdienst dat de Stichting de ANBIstatus is verleend vanaf de oprichtingsdatum van de Stichting 7 juli 2011 (ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dat betekent dat alle schenkers hun bijdrage mogen opvoeren bij de aftrekpost giften voor de inkomstenbelasting 2011. Het bestuur is erg blij met de goedkeuring, niet alleen vanwege het belastingvoordeel voor de ongeveer honderd particuliere schenkers uit 2011, maar ook i.v.m. de ‘geefwet’ waarvan donateurs in 2012 gebruik kunnen maken. Voor ons als bestuur is het bovendien buitengewoon prettig dat de status is verleend i.v.m. het benaderen van bouwers, sponsoren etc. want ook bedrijven kunnen hun toekomstige bijdragen aftrekken.

Aanpassing ontwerp qua duurzaamheid

Intussen wordt op basis van de originele tekeningen van Wiek door een constructeur Ir. Hein Brakel, directeur van Pieters Bouwtechniek (waarmee Wiek in het verleden veel heeft samengewerkt) en bevriende architect Ir. Peter Janssen uit Haarlem gewerkt aan de aanpassing van het ontwerp i.v.m. de duurzaamheid en huidige eisen. Tenslotte was het originele paviljoen in 1986 ontworpen en uitgevoerd voor een tijdelijke zomertentoonstelling van ongeveer drie maanden. Als het herbouwd wordt, moet het toch tenminste voor 30 jaar zijn.

Als de tekeningen klaar zijn zal in overleg met eventuele uitvoerders gekeken worden wat de herbouw zou moeten kosten, waarna het bestuur zal zien het ‘grote’ geld te verzamelen.

Bijdragen 2011

De Stichting heeft ook de laatste maanden van 2011 giften ontvangen, het totaal aan donaties in 2011 is opgelopen tot een bedrag van ongeveer 13.000 euro.

Ook zijn ons als bijdrage een aantal foto’s aangeboden van het paviljoen zoals het in de grote vijver van Park Sonsbeek lag tijdens de tentoonstelling in 1986. Hele mooie, die we met veel plezier hebben opgenomen op de Website.

Als er meer mensen zijn die nog foto’s, krantenartikelen of anderszins van het paviljoen hebben, houdt het bestuur zich aanbevolen.

Namens het bestuur van de Stichting Wiek Röling
met vriendelijke groet
Marijke Don, voorzitter

Sonsbeek paviljoen
Eén van de nieuwe foto's van het paviljoen zoals het in de grote vijver van Park Sonsbeek lag tijdens de tentoonstelling in 1986. Deze en veel andere zijn op de Foto's Pagina te zien.