Jaarverslag 2021

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Dankzij de ook afgelopen jaar voortdurende coronapandemie heeft ons bestuur wederom eventueel geschikte locaties voor het paviljoen niet ter plaatse kunnen bezoeken. Deze waren weer gesloten of er waren zoveel beperkingen dat het geen zin had op de plek zelf onderzoek te doen om de bruikbaarheid te beoordelen. Pas als de locatie en de instelling aan een aantal basisvoorwaarden voldoet, wil het bestuur contact opnemen met de betreffende instelling.

Praktische voorwaarden zijn o.a.

  • een instelling voor moderne kunst moet voldoende reguliere subsidie / inkomsten hebben voor het beheer,
  • een eigen collectie kunstwerken bezitten,
  • eigen terrein rond het gebouw bezitten met een bijbehorende waterpartij van voldoende grootte
  • en rustig water dat niet verstoord wordt door scheepvaart of wind etc.
  • de plek moet goed beschermd zijn of kunnen worden

Op internet en Google Maps is verder gezocht naar alternatieve locaties die aan de voorwaarden voldoen.

De Stichting heeft in 2021 door bovenstaande omstandigheden weinig kosten gemaakt.

Per 31.12.2021 staat er € 37.304 op de rekening.

Haarlem, 9 juni 2021
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
Marijke Don, voorzitter