Jaarverslag 2020

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

In de eerste maanden van het jaar heeft een van de bestuursleden contact opgenomen met twee organisaties in resp. Amsterdam / Almere over een plek voor het paviljoen, deze pogingen hebben niet tot resultaat geleid.
Dankzij de corona pandemie is ons bestuur later in het jaar niet in staat geweest eventueel geschikte locaties voor het paviljoen te bezoeken. Deze waren of gesloten of met zoveel beperkingen te bezoeken dat het geen zin had ter plaatse onderzoek te doen om de bruikbaarheid te beoordelen.
Wel is er op internet en Google Maps verder gezocht naar alternatieve locaties die aan de voorwaarden voldoen (een instelling voor moderne kunst met voldoende reguliere subsidie voor het beheer, een eigen collectie kunstwerken, eigen terrein rond het gebouw met een bijbehorende waterpartij van voldoende grootte, een goed beschermde plek, rustig water dat niet verstoord wordt door scheepvaart of wind etc.)
Kortom er is weinig voortgang geboekt dit jaar.

Het boek, dat uitgekomen is bij de tentoonstelling in Castellvm Aquae in Bloemendaal in 2019 van beeldhouwer Erik van Spronsen met een inleiding van Wiek Röling, werd zeer gewaardeerd en heeft hem nog een grote opdracht opgeleverd. Helaas is Van Spronsen in maart 2020 plotseling overleden, zodat hij de uitvoering bij de firma Segno d’Arte niet meer zelf kon begeleiden. Deze taak heb ik als privépersoon van hem overgenomen, na toestemming van de opdrachtgever en erfgenaam: Erik’s dochter Sien. Het beeld is prachtig uitgevoerd, half december opgeleverd en naar tevredenheid geplaatst bij de opdrachtgever.

De Stichting heeft in 2020 door bovenstaande omstandigheden weinig kosten gemaakt.

Per 31.12.2020 staat er € 37.455 op de rekening.

Haarlem, 16 februari 2021
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
Marijke Don, voorzitter