Jaarverslag 2014

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Het bestuur heeft dit jaar verschillende gesprekken gehad met de initiator/eigenaar van een waterrijk terrein met een beeldende kunstinstelling, waar het paviljoen het best tot zijn recht zou komen.
Tot onze grote vreugde vond hij het paviljoen mooi. Reeds een week na het eerste oriënterende gesprek ontvingen wij een positieve schriftelijke reactie. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen zal echter lastig zijn door de status van het terrein. Het door ons voorgestelde tijdschema bleek te optimistisch. Om de kans op toestemming zo groot mogelijk te maken werd ons geadviseerd nog een paar jaar geduld te oefenen.
Daar wij ervan overtuigd zijn dat de plek en de instelling de mooiste en meest geschikte in Nederland zijn (en ik zeker weet dat Wiek dit volledig zou beamen) en bovendien het beheer en onderhoud van het paviljoen in zeer goede handen zullen komen, hebben wij ons hierbij neergelegd.
Om de ‘wachttijd’ nuttig te maken wil het bestuur de voorbereiding van het paviljoen afmaken, zodat de vergunningen direct kunnen worden aangevraagd als het moment daar is. Daarbij hoort een aangepaste begroting.

In 2014 heeft de ons adviserende constructeur Hein Brakel een lastig duurzaamheidsprobleem opgelost. Hij stelde voor de houten, dus kwetsbare vloerpanelen te vervangen door panelen van een nieuw, heel dicht en sterk soort beton (HI-Con een Deense vinding, waarmee bv. balkons mogelijk zijn van maar 6 cm dik! ik ben gaan kijken in Delft waar dit soort beton is toegepast, het ziet er prachtig uit). Hiermee is een belangrijk probleem opgelost, de kopse kanten van de lichtstroken op het dak en de deur van twente gaas kunnen open blijven, inregenen kan geen kwaad.

Er zijn nog een paar aanpassingen nodig om het paviljoen duurzaam te maken, waarvoor door onze adviseurs en het bestuur nog geen bevredigende oplossing is gevonden. Om ons hierbij te helpen heeft het bestuur afgelopen najaar contact gezocht met architect Wessel de Jonge, wiens specialiteit het is om monumenten uit de 20e eeuw te restaureren (o.a. Zonnestraal en de Openluchtschool van Duiker, de Van Nellefabriek van Van der Vlugt, het Rietveldpaviljoen op Biënnale terrein in Venetië, monumenten uit Berlages tijd en uit de zestiger jaren). De Jonge bleek geïnteresseerd en zal ons het komend jaar ter zijde staan.

Ook om subsidies te kunnen aanvragen voor de herbouw zijn de aangepaste tekeningen voor de duurzame herbouw en een bijbehorende begroting nodig. Om deze te kunnen aanvragen heeft het bestuur een lijst aangelegd met zo’n twintig fondsen, na ingewonnen deskundig advies zijn er hiervan zeven geselecteerd, die mettertijd het eerst zullen worden aangeschreven.

De verzwaarde eisen om als stichting culturele ANBI te blijven zijn begin 2014 verwerkt op onze website www.wiekroling.nl onder het kopje ‘Info’.
Verder is de website ook dit jaar weer verrijkt met o.a. krantenartikelen over het paviljoen.

Er zijn in 2014 schenkingen gedaan, het bedrag per 31.12.2014 is ongeveer € 40.000

Haarlem, 21 januari 2015,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter