Gegevens over de Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling

i.v.m. de nieuwe wettelijke voorwaarden gesteld aan ANBI’s per 1 januari 2014

Naam: Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling (ANBI v/a de oprichting 7.7.2011)
Kamer v. Koophandel: 53164032
ANBI fiscaalnummer: 8507.75.255
contactgegevens: Adres: Koninginneweg 109, 2012 GM Haarlem
E-mail: info@wiekroling.nl
Bestuursamenstelling: M. Don – voorzitter
M.A.C Hartman-Vrolijk – secretaris/penningmeester
Prof. Dr. Ir. A. van Timmeren, lid van het bestuur

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het herbouwen, beheren, in stand houden, exposeren en exploiteren van het door architect Wiek Röling ontworpen drijvend paviljoen voor de internationale beeldententoonstelling ‘Sonsbeek 86’.

Om dit doel te bereiken zal de Stichting zich bezig houden met:

 • Aanpassen van de oorspronkelijke tekeningen i.v.m. duurzaamheid, een begroting opstellen
 • Het verzamelen van gelden benodigd voor de herbouw van het paviljoen
 • Het vinden van een geschikte plek en hieraan gekoppeld
 • Een beheerder, die ’s zomers tentoonstellingen verzorgt (bij voorkeur een museum / instelling beeldende kunst)

Beleidsplan voor de komende jaren

 • Vinden van een plek voor het paviljoen die aan een aantal basisvoorwaarden voldoet en vervolgens
 • Benaderen bijbehorende musea of instellingen voor beeldende kunst i.v.m. beheer en exposities
 • Bij positief contact wederzijdse voorwaarden bespreken en vastleggen
 • Bouwtekeningen paviljoen aanpassen aan plek etc.
 • Vervolgens bouwbegroting verder uitwerken

Pas als bovenstaande zaken geregeld zijn heeft het zin

 • Gelden te verzamelen voor de herbouw d.m.v.:
 • Het aanvragen van subsidies
 • Het aanschrijven van sponsors en particulieren

Daartoe intussen wel doorgaan met het

 • Verzamelen van geschikte subsidiebronnen
 • Lijst van mogelijk geïnteresseerde sponsoren uitbreiden
 • Communiceren met belangstellenden o.a. particulieren en donateurs
 • Adressenbestand actueel houden en uitbreiden
 • Contacten onderhouden en uitbreiden met adviseurs, vrijwilligers en comité van aanbeveling
 • Jaarverslagen met financiële verantwoording en nieuws bekendmaken

Pas als het benodigde bedrag voor de herbouw bijeen is gebracht wordt door de Stichting i.o.m. de adopterende instelling een aannemer aangezocht om de herbouw ter hand te nemen.

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt met deskundige adviseurs en vrijwilligers.
Het bestuur is onbezoldigd en de adviseurs en vrijwilligers ook. Er wordt geen vacatiegeld betaald. Onkosten gemaakt voor de Stichting van bestuursleden, adviseurs en/of vrijwilligers kunnen bij de Stichting worden gedeclareerd. Worden onkosten t.g.v. werkzaamheden voor de Stichting uit eigen zak betaald, dan worden ze door het bestuur als persoonlijke gift aan de Stichting beschouwd en zijn ze als zodanig op te geven bij de inkomstenbelasting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie Jaarverslagen 2011, 2012 en 2013.

Financiële verantwoording

Zie financiële verslagen 2011, 2012, en 2013.