Jaarverslag 2017

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

In 2017 is de opdracht aan Octatube wat betreft de 1e fase voltooid. Het stichtingsbestuur heeft de puntjes op de i gezet en na overleg met onze adviseurs heeft Octatube de laatste wijzigingen in het rapport opgenomen. Er zijn foto’s aan toegevoegd. Van de digitale versie is ook een geprint boekje gemaakt. Voor alle aan te passen onderdelen van het oorspronkelijke tijdelijke paviljoen (Sonsbeek 1986) om aan de huidige milieu- en duurzaamheidseisen te voldoen, zijn in principe oplossingen gevonden die in het rapport zijn opgenomen. Met daarbij een aangepaste kostenraming.
Uiterlijk is er van de voorgenomen verduurzaming van het paviljoen niets te zien, hetgeen ook de bedoeling is.

De Stichting heeft vervolgens contact opgenomen met de eigenaar van de beeldende kunstinstelling in een waterrijk terrein, die belangstelling heeft voor het paviljoen. Om het te kunnen bouwen zijn vergunningen nodig, het rapport dient als basis voor de vergunningsaanvraag bij o.a. de Gemeente. De eigenaar heeft laten weten dat tot zijn spijt afgewacht moet worden met indienen van het rapport tot de strijd die hij voert met de Gemeente over een ander struikelblok op het terrein, beslecht is. Heel spijtig zowel voor hem als voor ons, de Stichting heeft echter wel begrip voor het argument.

 

Er is in 2017 gedoneerd, voor deze giften danken wij de schenkers hartelijk. Het totaalbedrag per 31.12.2017 is € 47.753,-

Haarlem, 28 mei 2017,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter