Jaarverslag 2019

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Begin van het jaar heeft de Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling met de eigenaar van de beeldende instelling, die belangstelling heeft voor het drijvende beeldenpaviljoen, nog een afsluitend gesprek gehad, waaruit nogmaals bleek dat de problemen met de Gemeente over het gebruik van een deel van zijn terrein, nog steeds niet opgelost waren. De eigenaar ziet dus echt geen kans dat het paviljoen gerealiseerd kan worden op zijn terrein. De Stichting is doorgegaan met zoeken naar een alternatieve plek, die aan alle voorwaarden voldoet.
Er is aldoor wel iets waardoor we geremd worden: bv. een te kleine waterpartij, te weinig reguliere subsidie, geen eigen collectie kunstwerken, geen goed beschermde plek, te onrustig water door scheepvaart of wind etc. Kortom tot nog toe hebben we nog geen alternatieve plek gevonden. Er zijn wel op een paar plaatsen met waterpartij waar ontwikkelingen gaande zijn, die we scherp in de gaten houden.

In het voorjaar 2019 heb ik een gesprek gehad met de wethouder van cultuur over de Verweyhal, waar diverse ingrijpende veranderingen plaatsvinden, die indruisen tegen het programma van eisen, dat Wiek R. ontwikkelde in samenspraak met Kees Verwey. De Stichting Kees Verwey financierde de verbouwing (uit de erfenis van Verwey, aangevuld met door de Stichting verzamelde sponsorgelden) aan het gebruik van de Verweyhal door het Frans Hals Museum waren slechts enkele voorwaarden verbonden t.b.v. de Stichting Kees Verwey. Bijna vanaf de oplevering in 1993 is hieraan geknabbeld. Het lijkt of de Stichting Verwey de greep totaal heeft verloren. Het gesprek met de wethouder heeft net zo weinig opgeleverd als een eerder gesprek dat ik had met de directeur van het museum.

In 2019 is door toedoen van de Stichting een boek verschenen bij een overzichtstentoonstelling, waar beeldhouwer Erik van Spronsen voor was uitgenodigd door Harry Swaak van Castellvm Aquae in Bloemendaal. Daarbij is door mij een boek samengesteld met een overzicht van zijn werk en als inleiding een analyse van het werk door Wiek Röling. WR heeft deze indertijd uitgesproken op de opening van de solotentoonstelling van Van Spronsens werk in en rond het Muiderslot in 2005. De tekst is nu alsnog gepubliceerd.

 

Per 31.12.2019 staat er € 37.639 op de rekening.

Haarlem, 24 juli 2020,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter