Jaarverslag 2016

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Zoals in het jaarverslag van 2015 vermeld heeft de Stichting Mick Eekhout van het bedrijf Octatube in Delft bereid gevonden de voorbereidingen ter hand te nemen voor een de Stichting passend bedrag. Begin 2016 is opdracht gegeven de 1e fase uit te werken en daartoe een voorschot aan Octatube overgemaakt.

Er zijn in nauw overleg met de Stichting in principe oplossingen gevonden voor alle onderdelen van het paviljoen, die aangepast moeten worden om aan de huidige duurzaamheids- en milieu-eisen te voldoen. Het rapport was op 15 juni 2016 gereed.
Na het besproken te hebben met onze eigen adviseurs, heeft Octatube de zaken die nog niet geheel bevredigend waren opgelost, verwerkt tot een 2e versie, begin 2017 kwam deze gereed. Tot onze grote vreugde is er van de verduurzaming van het paviljoen uiterlijk niets te zien. Het onderhouden en schoonmaken van een drijvend paviljoen in een vijver is niet eenvoudig, maar daar kan de onderhouds/schoonmaak–poot van Octatube – indien nodig – voor zorgen.

 

Er is in 2016 gedoneerd, voor deze giften danken wij de schenkers hartelijk. Het totaalbedrag per 31.12.2016 is ongeveer € 38.500

Haarlem, 27 april 2017,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter