Jaarverslag 2022

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Eind 2021 is door het bestuur op internet en google maps een complex gebouwen gevonden met een park er omheen waarin een vijver, waar misschien mogelijkheden zijn voor de realisering van het paviljoen. Het geheel is in bezit van een instelling, die erfgoed opknapt met een culturele bestemming.

In 2022 was er in de zomer gelegenheid om ter plekke te gaan onderzoeken of deze plek ook in de praktijk geschikt zou zijn. We vonden verschillende plaatsen aan de randen van de vijver van waaruit de verbinding met het drijvend paviljoen goed te realiseren is en het uitstekend tot zijn recht zou komen.

De eigenaren van het complex hebben echter problemen met het bestemmingsplan, dat ten behoeve van het complex gemaakt is en door de betreffende gemeente is goedgekeurd, maar waar bezwaar tegen is gemaakt door omwonenden en natuurorganisaties. Bezwaarprocedures kosten veel tijd, de beslissing is door de RvS in dit geval nog steeds niet genomen.

Het bestuur vond het verstandig de uitslag af te wachten, alvorens contact op te nemen met de eigenaren.

Tot slot een verdrietige mededeling:
Op 31 juli 2022 is geheel onverwacht onze secretaris / penningmeester Ruth Hartman overleden. Het spijt ons zeer, zij kende Wiek al vele jaren voor zijn dood en heeft ook daardoor heel goed geweten wat hij met zijn paviljoen wilde. Daardoor was de samenwerking in het bestuur uitstekend. Des te spijtiger dat zij is overleden. We zijn nog bezig een nieuw bestuurslid te zoeken. Tot het zover is neemt Arjan van Timmeren haar functies waar.

Op 31.12.2022 staat er € 37.056 op de rekening. Zie ook opmerking onder * in het financieel verslag 2022

Haarlem, 9 augustus 2023
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
Marijke Don, voorzitter