Jaarverslag 2015

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Het jaar 2015 stond geheel in het teken van de voorbereidingen om oplossingen te vinden voor de benodigde aanpassingen van het paviljoen aan huidige duurzaamheids- en milieu-eisen. Door omstandigheden is de samenwerking met het eerder aangezochte bureau om ons hierbij te helpen niet doorgegaan. De Stichting is op zoek gegaan naar een ander en we hebben tot onze tevredenheid Mick Eekhout van het bedrijf Octatube in Delft bereid gevonden de voorbereidingen ter hand te nemen voor een de Stichting passend bedrag. Begin 2016 is een voorschot aan Octatube overgemaakt om de 1e fase uit te werken.

Octatube is gespecialiseerd in het maken en ontwikkelen van nieuwe manieren van bouwen met glas en staal. In 1983 heeft Mick in overleg met Wiek het ontwerp voor de Muziekkoepel in de Haarlemmerhout uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd. Hij heeft indertijd een mooie oplossing gevonden voor de knooppunten van de constructie van de Buckminster Fuller koepel, die bestaat uit vijf- en zeshoeken van glas in stalen frames.
Wiek en Mick werden beide hoogleraar aan de TU Delft rond 1990 en hielden contact. Werk van Mick is in Nederland bv. de overkapping van de ‘tuin’ van het Gemeentemuseum in Den Haag, de nieuwe glazen ingang van het Van Gogh Museum (beide met glazen balken als dragers) en de spectaculaire glaswand van de Markthal in Rotterdam.

Er is in 2015 gedoneerd, voor deze giften danken wij de schenkers hartelijk.
Het bedrag per 31.12.2015 is ongeveer € 50.000.

Haarlem, 23 mei 2016,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter