Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2017

Balans per 31.12.2017

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 47.753  
Bankrekening € 182        
Spaarrekening € 47.571
       
TOTAAL ACTIVA   € 47.753
TOTAAL PASSIVA   € 47.753

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 226   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 559
Donaties en giften € 10.525   Onderzoek materiaal etc.
  € 10.751   Kantoorkosten € 147
      Representatie € 110
      Reiskosten € 550
      Hosting website € 46
      Octatube 1e fase pre-engineering
      Bankkosten € 130
      Onkosten totaal in 2017 € 1.542
 
Saldo€ 9.209