Wiek Röling - Architect

Utrecht 20.6.1936   /   Haarlem 14.7.2011

was:
hoogleraar ‘ontwerpen gebouwen’ TU Delft 1988 - 2001
stadsarchitect van Haarlem 1970 - 1988                                         
lid monumentenraad, Zeist 1973 - 1992
lid Stichting ‘Gras en Wolken’ voor het behoud van het Groene Hart 2001 - 2008

en bleef:
strijder voor duurzaam behoud van oude, jonge en toekomstige monumenten, waardevolle stadsgezichten en landschappen

Wiek in Denemarken