Wiek Röling – Architect

Utrecht 20.6.1936 / Haarlem 14.7.2011

was:
hoogleraar ‘ontwerpen gebouwen’ TU Delft 1988 – 2001
stadsarchitect van Haarlem 1970 – 1988
lid monumentenraad, Zeist 1973 – 1992
lid Stichting ‘Gras en Wolken’ voor het behoud van het Groene Hart 2001 – 2008

en bleef:
strijder voor duurzaam behoud van oude, jonge en toekomstige monumenten, waardevolle stadsgezichten en landschappen

Wiek Röling
Wiek Röling