Jaarverslag 2012

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Het bestuur en de adviseurs hebben zich in 2012 met de volgende werkzaamheden en activiteiten bezig gehouden:

Communicatie

1e Nieuwsbrief is begin van 2012 aan schenkers en belangstellenden verzonden en deze is nadien ook op de website opgenomen. De website is diverse malen aangevuld met nieuwe informatie w.o. foto’s van werk en publicaties van en over WR. Adressenbestand uitgebreid.

Comité van aanbeveling

In de 1e helft van het jaar is een comité van aanbeveling samengesteld, het bestaat uit:

Beeldend kunstenaars

  • Sjoerd Buisman
  • Jan Dibbets
  • Jan van Munster
  • Auke de Vries
  • Carel Visser

(Oud) Directeuren beeldende kunstinstellingen

  • Rudi Fuchs, Stedelijk museum Amsterdam
  • Henk van Os, Rijksmuseum Amsterdam, hoogleraar UVA
  • Janwillem Schrofer, Rijksacademie Amsterdam

Architecten

  • Herman Hertzberger, hoogleraar (em.) TU Delft
  • Wytze Patijn, hoogleraar TU Delft, (oud) Rijksbouwmeester

Technische voorbereiding herbouw paviljoen

Berekeningen en tekeningen van het paviljoen aanpassen qua duurzaamheid en aan de eisen van de huidige tijd is niet gemakkelijk, als je het oorspronkelijk karakter van het paviljoen wilt bewaren. Het bestuur is dit met de adviseurs nog aan het onderzoeken. Alle tekeningen (schetsplan, werktekeningen) en berekeningen zijn gedigitaliseerd en opnieuw afgedrukt, zodat ieder ze ter beschikking heeft. Er zijn i.v.m. het aanvragen van offertes daarop toegesneden details getekend.
Er is een studie gedaan naar de effecten van verschillende hoogtes van de vloer van het paviljoen boven de waterlijn. Er is een D3 filmpje gemaakt waarbij je als het ware in een bootje om het paviljoen heen vaart. Dit wordt opgenomen op de website.

Offertes aanvragen

In de 2e helft van het jaar zijn firma’s aangezocht een offerte aan te bieden voor de verschillende onderdelen van het paviljoen (Staal, glas, lichtstraten, drijvers, vloeren, dak en trappen) Deze waren eind van het jaar bijna allemaal binnen.

Onderzoek geschikte plekken voor het paviljoen

Als de 1e keus van Röling op onoverkomelijke problemen zou stuiten bij het Kröller-Müller Museum, is het verstandig alternatieven achter de hand te hebben, daartoe is een lijst samengesteld door het bestuur, waarin suggesties van adviseurs en belangstellenden zijn opgenomen. Het bestuur is met adviseurs op 4 plekken ( bij Leeuwarden, Haarlem, Arnhem, Zwolle) gaan kijken om te onderzoeken of er eventueel een mogelijkheid zou zijn, die aan de eisen onzerzijds voldoet.

Aanvang verzamelen gegevens over landelijke subsidiemogelijkheden uit fondsen

Via websites en vermeldingen van uitkeringen in de media hiermee een begin gemaakt. Ook gegevens van ev. sponsoren verzameld uit berichten in de media. Vóór ev. indienen van aanvragen is een reële begroting vereist en moet de plek bekend zijn. Aanvragen over meer fondsen verdelen

Financiën

Ook in 2012 zijn er schenkingen gedaan. Het bedrag per 31.12 2012 is € 17.611. Alle onkosten die tot nog toe zijn gemaakt t.b.v. de Stichting zijn door het bestuur en de adviseurs uit eigen zak betaald.

Haarlem, 24 feb 2013,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter