Jaarverslag 2013

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

In 2013 is verder gewerkt aan de zaken, die in het jaarverslag van 2012 genoemd staan, zoals:

Voorbereiding herbouw paviljoen

De in 2012 verzamelde offertes voor de verschillende onderdelen van het paviljoen zijn in 2013 in het bestuur met de adviseurs besproken, er zijn verschillende aanpassingen i.v.m. de duurzaamheid in overweging genomen. Er is een gesprek geweest met de aannemer die indertijd in 1986 het paviljoen heeft gebouwd. Op basis van de verzamelde informatie is door een bouwadviesbureau een kostenraming gemaakt voor de herbouw.

Onderzoek naar geschikte plekken voor het paviljoen

Wederom is veel tijd gestoken in het onderzoek om voor het paviljoen een geschikte plek te vinden die voldoet aan de voorwaarden van het bestuur. Dit was noodzakelijk omdat uit contact met het Kröller-Müller Museum in het begin van 2013 bleek dat vooralsnog het ontbreken van een grote vijver in de beeldentuin van het museum en het gebrek aan ruimte in de tuin te problematisch is. Er zijn verschillende nieuwe mogelijkheden gevonden, waarvan een de voorkeur heeft. Dankzij bemiddeling door een van de leden van het comité van aanbeveling komt ons bestuur in 2014 in contact met de betreffende instelling om te zien of er een mogelijkheid is een en ander te realiseren.

Het verzamelen van gegevens over subsidiemogelijkheden uit fondsen

Hier is het bestuur mee begonnen in 2012 en op dezelfde manier doorgegaan in 2013.

Communicatie

De website en het adressenbestand zijn verder uitgebreid.

Financiën

In 2013 zijn wederom schenkingen gedaan.
Het bedrag per 31.12. 2013 is ruim € 27.000

Haarlem, 19 dec 2013,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter